eHoliday

Procedure voor het aanmelden van nieuwe accommodaties


Relatiegegevens

In dit deel van de aanmelding geeft u uw relatiegegevens op.
Na dit scherm volgt een scherm voor de opgave van de specifieke accommodatie eigenschappen.

Contactpersoon
Voorletters(*)
Achternaam(*)
Adres(*)
Huisnummer(*)
Postcode(*)
Plaats(*)
e-mail contactpersoon(*)
Telefoon(*)
Mobiel
Website
e-mail advertentie(*)
Soort advertentie (*) meer info

Accommodatietype kiezen

U kunt in deze procedure maximaal 2 accommodaties aanmelden.
Kies altijd het type van de eerste aan te melden accommodatie.
De 2e accommodatie is optioneel.
Wanneer u meer dan 2 accommodaties wilt aanmelden dan verzoeken wij u dit per mail aan ons te melden.

1e accommodatie(*)
2e accommodatie (optioneel)
Voorwaarden
U kunt de gedetailleerde voorwaarden hier inzien.

(*) dit zijn verplichte velden